ชื่อสินค้า : ปูนซีเมนต์ ตราช้าง งานโครงสร้าง ขนาด : ถุง สี :