ชื่อสินค้า : ปูนซีเมนต์ ตราเสือ เสือซุปเปอร์ ขนาด : ถุง สี :