Net Design Shop : Ready Shopping site
 
ฝ่ายขาย(คุณจอย+คุณอ้อม) เบอร์โทร 086-3220576
email: info@bowinkawasadu.com

ID Line: 086-3220576

ท่อพีวีซีสีแข็งสีเหลือง

รหัสสินค้า : -
ราคาจัดส่ง :
ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง
ขนาด :
สี :
จำนวน :
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ แบบท่อปลายธรรมดา
     uPVC PIPE FOR ELECTRICAL WIRING AND TELEPHONE CABLE CONDUIT WITH BOTH PLAIN END 
 
     - ผลิตตามารตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.216-2524 มีสีเหลือง
(Conforming to TIS 213-2524 "Standard dor Rigid PVC Conduit for Electrical Wiring and Telephone Cable" in Light Yellow Colour)
- สำหรับใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
(For Applications in Electrical Wiring & Telephone Cable Conduit.)
  ขนาดตั้งแต่ 15 (3/8") - 100 (4")    
 
  หมายเหตุ :
1. ความยาวท่อพิเศษที่แตกต่างจากความยาวมาตรฐานข้างต้น ให้ติดต่อสอบถามบริษัทฯ โดยตรง
2. การแบ่งชั้นคุณภาพท่อ แบ่งตามความสามารถในการรับแรงกดของท่อ
3. น้ำหนักท่อต่อท่อน เป็นน้ำหนักโดยประมาณ
 
0


 
Member Login